Nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbi z električno energijo

Nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbi z električno energijo

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil razpis za nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbi z električno energijo.

Povezava do rapisov ekosklada

Leave a Reply

All fields are required

Name:
E-mail: (Not Published)
Comment: