Samooskrba Net-Metering

Samooskrba Net-Metering

Sončna elektrarna za samooskrbo - lasten vir električne energije

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije omogoča proizvodnjo električne energije za lastne potrebe.

Neto merjenje omogoča lastniku naprave za samooskrbo, da višek proizvedene električne energije posodi v omrežje ter jo vzame iz omrežja, ko naprava ne proizvaja energije.

 

Pravilno dimenzioniranje elektrarne zagotavlja, da lastnik elektrarne praktično nima stroškov z električno energijo, saj jo na letni ravni proizvede toliko, kot jo tudi porabi.

 

V primeru viškov energije pa bo te brezplačno prevzel dobavitelj električne energije, s katerim ima lastnik naprave sklenjeno pogodbo o neto dobavi.Lastnik naprave bo moral še vedno plačevati stroške omrežnine, ki so vezani na odjemno mesto.

Sončna elektrarna za samooskrbo se priključi na notranjo instalacijo stavbe, zato se obstoječe merilno mesto stavbe ne spreminja. Edina sprememba, ki je potrebna je zamenjava obstoječega števca električne energije z novim dvosmernim, ki omogoča tudi daljinsko odčitavanje.

Največja prilkjučna moč naprave za samooskrbo je 11kVA, nazivna moč naprave mora biti prilagojena letnim potrebam stavbe po električni energiji. Sončna elektrarna mora izpolnjevati tudi predpisane varnostne zahteve.

 

Postavimo vam elektrarno na ključ

Solarni sistemi Kon Tiki Solar so izdelani iz kvalitetnih in preverjenih komponent, znanje temelji na več kot 20 letnih izkušnjah v fotovoltaiki.

 

Naše podjetje nudi svetovanje, ogled objekta, izdelavo ponudbe, montažo in zagon, urejanje projektne dokunetacije, spremljanje delovanja in vzdrževanje sončne elektrarne za samooskrbo.

V naši ponudbi so tudi posamezni sestavni deli za gradnjo sončne elektrarne za samooskrbo - solarni moduli, omrežni razsmerniki, instalacijski material. nosilne konstrukcije ...

 

Sestavni deli naših sistemov imajo garancijske dobe od 12 do 25let, nudimo pa tudi vzdrževanje sistema skozi celotno življenjsko dobo sistema.

 

Sončna elektrarna za samooskrbo je naložba, ki se izplača. Z njeno pomočjo lahko prihranite večino stroškov za električno energijo.

 

Samooskrba Net-Metering V tej kategoriji ni izdelkov.