Samooskrba

Informacije

Samooskrba

 

Solarni sistemi za samooskrbo - lasten vir električne energije

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije omogoča proizvodnjo električne energije za lastne potrebe. Namenjena je predvsem gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem električne energije.

Neto merjenje omogoča lastniku naprave za samooskrbo, da višek proizvedene električne energije posodi v omrežje ter jo vzame iz omrežja, ko naprava ne proizvaja energije. Lastniki naprav za samooskrbo bodo tako za celo leto prejeli samo en račun za električno energijo, ki bo upošteval razliko med porabljeno in proizvedeno električno energijo.

Če je naprava za samooskrbo pravilno dimenzionirana, lastnik naprave praktično nima stroškov z električno energijo, saj jo na letni ravni proizvede toliko, kot jo tudi porabi. V primeru viškov energije pa bo te brezplačno prevzel dobavitelj električne energije, s katerim ima lastnik naprave sklenjeno pogodbo o neto dobavi.Lastnik naprave bo moral še vedno plačevati stroške omrežnine, ki so vezani na odjemno mesto.

Naprava za samooskrbo se priključi na notranjo instalacijo stavbe, zato se obstoječe merilno mesto stavbe ne spreminja. Edina sprememba, ki je potrebna je zamenjava obstoječega števca električne energije z novim dvosmernim, ki omogoča tudi daljinsko odčitavanje. Lastnik naprave mora pred priklopom zaprositi za spremembo obstoječega soglasja za priključitve in z dobaviteljem električne energije skleniti pogodbo o neto dobavi.

Največja prilkjučna moč naprave za samooskrbo je 11kVA in za proizvodnjo električne energije izkorišča sončno, vetrno ali vodno energijo. Nazivna moč naprave mora biti prilagojena letnim potrebam stavbe po električni energiji.

Naprava za samooskrbo mora izpolnjevati predpisane varnostne zahteve, s katerimi se zagotavlja primerna zaščita oseb, domačih živali in premoženja pred električnimi in drugimi nevarnostmi, ki se lahko pojavijo v času delovanja naprave.

 

Solarni sistemi za samooskrbo Kon Tiki Solar 

Solarni sistemi Kon Tiki Solar so izdelani iz kvalitetnih in preverjenih komponent, znanje temelji na več kot 20 letnih izkušnjah v fotovoltaiki.

Samooskrba  V tej kategoriji ni izdelkov.